Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - februarie)* 2019 (ianuarie - februarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT14 94115 366-42516 81917 386-568
    Bunuri şi servicii13 14913 577-42814 27415 251-977
        Bunuri 9 95111 581-1 62910 51612 816-2 300
            Mărfuri generale9 94811 581-1 63310 49012 816-2 325
            Merchanting - export net5-526-26
                Merchanting - bunuri achiziţionate -39--39-43--43
                Merchanting - bunuri vândute 44-4470-70
        Servicii3 1981 9971 2013 7582 4351 323
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor4552842749224467
            Servicii de întreţinere şi reparaţii51501685414
            Servicii de transport9493995511 113515598
            Turism / Călătorii306489-183320576-255
            Servicii de construcţii651153781463
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii544-39444-40
            Servicii financiare572433482523
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale10142-13117138-122
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale639297342758365393
            Alte servicii pentru afaceri653501151839662178
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale912-422157
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte00004-4
    Venituri primare1 2991 416-1161 5071 41395
        Remunerarea salariaţilor1541513815118133
        Venituri din investiţii661 362-1 297931 353-1 260
            Venituri din investiţii directe61 151-1 14581 122-1 114
            Venituri din investiţii de portofoliu17140-12328162-133
            Venituri din alte investiţii071-71769-62
            Venituri din active de rezervă41-4149-49
        Alte venituri primare1 081381 0431 263411 221
    Venituri secundare4923721191 038724315
        Administraţia publică24278-254507648-142
        Alte sectoare4689437353176456
2. CONTUL DE CAPITAL9558969220672
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse755701182096
    Transferuri de capital190195760576
        Administraţia publică190195560556
        Alte sectoare---19019
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR2 7283 031-303773395378
    Investiţii directe3881 055-6671321 172-1 040
        Participaţii la capital 37908-8710923-923
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor3799-62-168-168
            Reinvestirea profiturilor-809-809-755-755
        Instrumente de natura datoriei352148204132249-117
    Investiţii de portofoliu-231 710-1 73214-345359
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-94-930-57-11458
            Participaţii la capital14-3246-51-13584
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-108-62-46-520-26
        Instrumente de natura datoriei721 803-1 73169-231300
            Termen scurt116-29144-29-291
            Termen lung-451 831-1 87698-202300
    Derivate financiare48048-230-23
    Alte investiţii5852673181 317-4321 748
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-0-1--1
        Numerar şi depozite8-29371 236-5771 813
            Termen scurt35404-3701 378-3801 759
            Termen lung-26-434407-142-19654
        Împrumuturi-550-56-29-8051
            Termen scurt3487-53915-6
            Termen lung-39-37-3-37-9557
        Credite comerciale şi avansuri575273302126220-94
            Termen scurt2702637102220-118
            Termen lung3051029524024
        Alte creanţe / angajamente externe7-2734-166-21
            Termen scurt7-2734-166-21
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 730-1 730-665--665

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.