Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - mai)* 2019 (ianuarie - mai)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT38 26840 832-2 56441 10944 509-3 401
    Bunuri şi servicii34 36735 983-1 61636 70639 683-2 974
        Bunuri 25 68530 563-4 87726 91933 271-6 352
            Mărfuri generale25 67230 563-4 89026 89733 271-6 374
            Merchanting - export net15-1522-22
                Merchanting - bunuri achiziţionate -123--123-125--125
                Merchanting - bunuri vândute 138-138147-147
        Servicii8 6825 4213 2619 7916 4123 377
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 152821 0691 235681 168
            Servicii de întreţinere şi reparaţii133125814611035
            Servicii de transport2 5891 1041 4863 0331 3011 733
            Turism / Călătorii8161 305-4898641 559-694
            Servicii de construcţii1823214920536170
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii15104-892698-72
            Servicii financiare15263891188334
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale29348-31831320-289
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 7967791 0182 0249541 070
            Alte servicii pentru afaceri1 7941 4473462 0661 814252
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale2531-83040-9
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte0301031-20
    Venituri primare2 1914 028-1 8372 3223 381-1 059
        Remunerarea salariaţilor4263838542459363
        Venituri din investiţii1673 888-3 7222763 211-2 936
            Venituri din investiţii directe183 160-3 141352 462-2 427
            Venituri din investiţii de portofoliu41433-392104520-415
            Venituri din alte investiţii2297-29512229-218
            Venituri din active de rezervă104-104124-124
        Alte venituri primare1 6011011 5001 6231101 514
    Venituri secundare1 7098208882 0781 445633
        Administraţia publică374613-2386051 257-653
        Alte sectoare1 3352081 1261 4731871 285
2. CONTUL DE CAPITAL658176411 062349715
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse2351721832367256
    Transferuri de capital4220422742281460
        Administraţia publică4210421741281459
        Alte sectoare000000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 7103 786-2 0782 8024 184-1 381
    Investiţii directe6412 263-1 6221 2322 717-1 486
        Participaţii la capital 371 716-1 67901 476-1 476
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor37513-476-1 047-1 047
            Reinvestirea profiturilor-1 203-1 203-429-429
        Instrumente de natura datoriei605548571 2321 241-9
    Investiţii de portofoliu1471 674-1 5269581 487-527
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-115-23-9234-286319
            Participaţii la capital-1-515120-216236
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-11527-14213-7082
        Instrumente de natura datoriei2631 696-1 4329251 773-849
            Termen scurt110-1712792-30123
            Termen lung1531 712-1 5608321 803-971
    Derivate financiare69069-140-14
    Alte investiţii1 519-1491 6681 106-191 125
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-0-1--1
        Numerar şi depozite556-4501 00664-622685
            Termen scurt163-13029332046275
            Termen lung394-320713-256-667411
        Împrumuturi32-1 3521 384-137-1 046907
            Termen scurt8384-1-9910-109
            Termen lung-50-1 4361 385-39-1 0561 016
        Credite comerciale şi avansuri9387511871 038825214
            Termen scurt503731-227619821-201
            Termen lung435204144225417
        Alte creanţe / angajamente externe-6902-909141822-682
            Termen scurt-6904-911138792-653
            Termen lung0-22030-30
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-667--667-480--480

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.