BNR – Autoritate publică tutelară


Banca Națională a României este autoritate publică tutelară pentru regiile autonome ”Imprimeria Băncii Naționale a României” și ”Monetăria statului”, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în subordinea băncii centrale.

Prin activitatea desfășurată, aceste întreprinderi publice de interes național contribuie la realizarea atribuțiilor BNR privind asigurarea bancnotelor și monedelor metalice necesare unei circulații monetare adecvate, la un nivel corespunzător standardelor băncii de emisiune.

Raport anual 2018 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2017 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR


Imprimeria Băncii Naționale a României

Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație al regiei autonome “Imprimeria Băncii Naționale a României” - extras

Scrisoare de aşteptări prin care Banca Națională a României stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale R.A. Imprimeria BNR

Lista administratorilor în funcție în Consiliul de administrație


Monetăria statului

Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație al regiei autonome “Monetăria Statului” - extras

Anunţ privind selecția unei poziții de administrator în cadrul consiliului de administrație al Regiei autonome ”Monetăria statului”

Anexele nr. 1-10 conţinute în dosarul de candidatură

Matricea profilului consiliului R.A. ”Monetăria statului”

Scrisoare de aşteptări prin care Banca Națională a României stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale R.A. Monetăria statului

Lista administratorilor în funcție în Consiliul de administrație