A patra conferință anuală „Piața obligațiunilor guvernamentale”

România în centrul finanțării pieței interne


În perioada 12-14 martie 2014, Banca Mondială, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României au organizat la Bucureşti, cea de-a patra conferinţă anuală “World Bank Government Bond Market”. Evenimentul din acest an oferă perspectiva investitorilor și guvernelor asupra prognozelor și provocărilor pentru piețele de obligațiuni în monedă locală.

În ultimul deceniu, guvernele țărilor cu economii emergente au crescut proporția finanțărilor pe piețele interne, în principal în monedă locală. În prezent, peste 80 la sută din datoria publică suverană în țările emergente este către piețele interne.

În timp ce continuă să existe posibilitatea de a îmbunătăți eficiența acestor piețe, această tendință de finanțare pe piața internă este de așteptat să continue. Aceasta determină economiile de piață emergente să continue o reformă pe piața datoriilor care să le permită satisfacerea nevoilor de finanțare într-un mod rentabil la niveluri prudente de risc.

Sursa: Comunicat de presă , World Bank

Discursul doamnei Elisabetta Capannelli, Director de țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria (în forma pregătită pentru livrare)