Acord de cooperare între Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei


 

Vineri, 11 iunie 2021, a avut loc semnarea noului acord de cooperare dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, de către guvernatorii Octavian Armașu și Mugur Isărescu. Noul acord continuă să reglementeze parteneriatul durabil și robust dintre cele două bănci centrale, reprezentând o extindere a cooperării și conlucrării în domeniile de interes reciproc ale acestora, în vederea promovării unei bune funcționări a sistemelor financiar-bancare din Republica Moldova și România.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a susținut un discurs în deschiderea evenimentului, evidențiind cei 20 de ani de apropiere și colaborare dintre BNM și BNR, în baza valorilor și simbolurilor comune. În această perioadă, banca centrală a României “s-a transformat treptat din importator în exportator de asistență de specialitate” pentru colegii din Republica Moldova, în domenii precum: politica monetară, analiza macroeconomică sau utilizarea seriilor de date statistice. De asemenea, guvernatorul BNR a apreciat progresele pe care BNM le-a făcut pe drumul spre o bancă centrală de tip european, în vederea dezvoltării sistemului bancar și a consolidării stabilității financiare a Republicii Moldova.

Octavian Armașu, guvernatorul BNM, a evidențiat, la rândul său buna colaborare dinte cele două bănci centrale, reprezentată prin deschiderea reciprocă a acestora de a realiza un schimb de informații sau consultări pentru funcționarea eficientă și sigură a sistemului financiar-bancar din România și Republica Moldova. Guvernatorul BNM a punctat faptul că încheierea acestui nou acord vine în sprijinul acțiunilor Băncii Naționale a Moldovei ce vizează implementarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, referindu-se în special la prevederile ce țin de cooperarea dintre autoritățile de reglementare și control în domeniul serviciilor financiare.

Astfel, noul act de colaborare dintre BNM și BNR va presupune extinderea cooperării în materie de consolidare a capacităților instituționale, în sfera supravegherii și a gestiunii situațiilor de criză, în domeniul activității prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică, precum și a infrastructurii piețelor financiare, al operațiunilor cu numerar, al operațiunilor transfrontaliere sub aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv al datelor și informațiilor în scop statistic.

Discursuri

Comunicat de presă


Video