Statistica financiară

Raportarea activelor şi pasivelor bilanţiere


SEC 2010 - Ghid privind raportarea statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere

I. Ghid pentru încadrarea unităţilor din economia naţională pe sectoare instituţionale

II. Ghid privind încadrarea unităţilor instituţionale din Uniunea Europeană pe sectoare instituţionale SEC 2010

III. Lista Fondurilor de piaţă monetară, în scopuri statistice

IV. Nomenclator ţări şi organizaţii internaţionale, conform ISO

V. Nomenclator monede, conform ISO


Reglementări privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR