Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T4/2016 T1/2017 T2/2017 T3/2017 T4/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ66 819,166 840,268 604,567 236,166 691,7
    1. Administraţia publică32 438,532 618,233 980,033 180,533 737,9
        Termen scurt318,1200,2370,2371,3328,7
            Numerar şi depozite224,3109,4299,5309,8260,4
            Titluri de natura datoriei93,890,570,661,468,2
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri0,10,20,10,10,1
            Alte pasive-----
        Termen lung32 120,432 418,033 609,832 809,233 409,2
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei19 600,220 074,821 514,521 540,122 360,2
            Împrumuturi12 506,812 329,812 082,411 256,411 036,4
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive13,413,312,912,712,6
    2. Banca Centrala1 257,91 252,51 204,61 182,01 172,4
        Termen scurt3,01,93,33,31,5
            Numerar şi depozite3,01,93,33,31,5
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 254,91 250,71 201,31 178,71 170,9
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 254,91 250,71 201,31 178,71 170,9
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala11 161,810 889,810 771,510 042,49 938,6
        Termen scurt3 181,73 301,63 616,53 170,03 559,6
            Numerar şi depozite3 156,43 275,93 583,43 127,13 468,6
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive25,325,733,142,991,0
        Termen lung7 980,27 588,27 155,16 872,46 379,0
            Numerar şi depozite7 828,37 439,27 006,26 698,26 209,6
            Titluri de natura datoriei151,9149,0148,8174,2169,4
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare21 960,822 079,822 648,422 831,221 842,8
        Termen scurt8 198,78 240,98 783,19 098,88 403,8
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi2 329,51 945,51 825,11 856,41 654,0
            Credite comerciale şi avansuri5 729,66 239,06 899,57 140,66 695,2
            Alte pasive139,656,458,5101,854,5
        Termen lung13 762,113 838,813 865,413 732,413 439,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei13,713,613,714,215,8
            Împrumuturi13 434,013 473,913 477,713 348,613 073,1
            Credite comerciale şi avansuri271,2319,4364,9359,1334,1
            Alte pasive43,231,99,110,516,1
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI26 090,726 635,125 879,326 304,326 785,5
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct19 352,019 090,918 258,818 075,318 251,8
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă17,817,817,817,717,7
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup6 720,97 526,57 602,78 211,38 515,9
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)92 909,893 475,494 483,893 540,593 477,2