Stagii de practică la Banca Naţională a României


Începând cu 1 iulie 2003, Banca Naţională a României oferă persoanelor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate posibilitatea desfăşurării unor stagii de practică de scurtă durată la sediul central al acesteia.

În fiecare an se organizează câte două serii de câte maxim 4 săptămâni, la fiecare dintre acestea putând participa cel mult 6 persoane.

Datele la care încep stagiile de practică sunt 1 iulie şi 1 august.

Direcţiile implicate în program şi domeniile de interes general, în cadrul cărora candidaţii vor propune tematici de cercetare concrete:

Direcţia politică monetară

Teme cercetare

Direcţia modelare şi prognoze macroeconomice

Teme cercetare

Direcţia stabilitate financiară

Teme cercetare

Direcţia studii economice

Teme cercetare

Direcţia relaţii internaţionale

Teme cercetare

Direcţia rezoluție bancară

Teme cercetare

Banca Naţională a României nu acordă sprijin financiar participanţilor la stagiile de practică. Calitatea de participant la stagiile de practică din Banca Naţională a României nu asigură angajarea în instituţie.

Condiții de eligibilitate

 1. Calitatea de participant la un program de licență sau masterat în domeniul științelor economice și juridice.
 2. Cunoaşterea limbii engleze.
 3. Neparticiparea, în anii anteriori, la un stagiu de practică în cadrul BNR.

Documente necesare pentru înscriere

 1. Formular de înscriere completat cu perioada solicitată, direcția de specialitate unde se dorește desfășurarea stagiului de practică și tema de cercetare – formular editabil.
 2. Scrisoare de intenție în care să fie evidențiate motivele pentru care se dorește efectuarea stagiului de practică în BNR, de ce a fost aleasă tema respectivă de cercetare, cum i-ar fi de folos candidatului și ce speră să aducă nou.
 3. Curriculum Vitae ‒ model european: PDF, DOC .
 4. Document oficial emis de instituția academică urmată de candidat, care atestă progresul academic până în prezent (adeverință/foaie matricolă/situație școlară care să cuprindă rezultatele candidatului obținute până în prezent).
 5. Copii după diploma de Licență și suplimentul la diplomă (dacă este cazul).
 6. Copii după diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la liceu.
 7. Două scrisori de recomandare oficiale din domeniul academic (ale conducerii instituțiilor de învățământ superior, ale profesorilor sau îndrumătorilor în activitatea de elaborare a lucrărilor de licență/masterat) sau din domeniul profesional, care să fie semnate și însoțite de datele de contact ale persoanelor care recomandă participanții pentru stagiul de practică în BNR.

Transmitere a documentelor

 • Termenul limită de înscriere pentru desfăşurarea stagiilor de practică în BNR este după cum urmează:
  • Pentru luna iulie – ultima zi de transmitere a documentelor este 31 mai 2018.
  • Pentru luna august – ultima zi de transmitere a documentelor este 30 iunie 2018.
 • Candidații transmit documentele pe adresa de e-mail training@bnro.ro. Scrisorile de recomandare pot fi transmise direct de persoanele care recomandă participanții pentru stagiul de practică în BNR.

Lucrarea finală

 • Fiecare participant va întocmi o lucrare potrivit temei de cercetare stabilite.
 • Lucrările vor fi prezentate conducerii structurilor organizatorice unde candidatul şi-a desfăşurat activitatea, Banca Naţională putând valorifica, în activitatea proprie, concluziile sau rezultatele acestor lucrări.
 • În cazul în care lucrările respective sau cercetările aferente vor fi publicate ulterior de către participanţii la stagiile de practică sau vor fi prezentate în conferinţe, seminarii sau dezbateri, este obligatorie menţionarea BNR ca instituţie în care s-a desfăşurat stagiul de practică şi s-a elaborat lucrarea.
 • În urma finalizării stagiului de practică, participanții vor primi un certificat din partea BNR.