Situaţia clasificării expunerilor din credite, înregistrate faţă de debitorii din afara instituţiilor de credit, precum şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit* Adresa de e-mail menţionată se utilizează strict pentru transmiterea raportărilor conform prevederilor legale, solicitările de altă natură (petiții, clarificări cu privire la anumite reglementări, anunțuri publicitare etc.) nefiind luate în considerare.