Reglementări BNR

colecţia ultimului an calendaristic


 

Ordin nr. 3
din 5 mai.2016
Ordinul nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 descarcă
(M.O. partea I, nr. 381/19.mai.2016)
Circulară nr. 11
din 27 apr.2016
Circulara nr. 11/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" descarcă
(M.O. partea I, nr. 369/13.mai.2016)
Circulară nr. 10
din 13 apr.2016
Circulara nr. 10/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu descarcă
(M.O. partea I, nr. 318/26.apr.2016)
Circulară nr. 9
din 12 apr.2016
Circulara nr. 9/2016 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016 descarcă
(M.O. partea I, nr. 311/22.apr.2016)
Ordin nr. 2
din 11 apr.2016
Ordinul nr. 2/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România descarcă
(M.O. partea I, nr. 282/14.apr.2016)
Circulară nr. 8
din 30 mar.2016
Circulara nr. 8/2016 privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei descarcă
(M.O. partea I, nr. 303/20.apr.2016)
Circulară nr. 7
din 11 mar.2016
Circulara nr. 7/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române descarcă
(M.O. partea I, nr. 232/29.mar.2016)
Circulară nr. 6
din 10 mar.2016
Circulara nr. 6/2016 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2016 descarcă
(M.O. partea I, nr. 194/16.mar.2016)
Ordin nr. 1
din 7 mar.2016
Ordinul nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic descarcă
(M.O. partea I, nr. 193/15.mar.2016)
Regulament nr. 1
din 3 mar.2016
Regulamentul nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare descarcă
(M.O. partea I, nr. 184/11.mar.2016)
Anexă
din 3 mar.2016
Anexele A-E la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare din 03.03.2016 descarcă
(M.O. partea I, nr. 1841/11.mar.2016)
Ordin nr. 152
din 24 feb.2016
Ordinul nr. 152/2016 privind dispunerea radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORTIS LEASE ROMANIA IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 187/14.mar.2016)
Circulară nr. 5
din 19 feb.2016
Circulara nr. 5/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui Petru Poni descarcă
(M.O. partea I, nr. 182/10.mar.2016)
Circulară nr. 4
din 17 feb.2016
Circulara nr. 4/2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016 descarcă
(M.O. partea I, nr. 134/22.feb.2016)
Circulară nr. 3
din 2 feb.2016
Circulara nr. 3/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu în revista "Familia" descarcă
(M.O. partea I, nr. 119/16.feb.2016)
Ordin nr. 15
din 14 ian.2016
Ordinul nr. 15/2016 privind dispunerea radierii din Registrul general şi Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 67/29.ian.2016)
Ordin nr. 14
din 14 ian.2016
Ordinul nr. 14/2016 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 67/29.ian.2016)
Circulară nr. 2
din 11 ian.2016
Circulara nr. 2/2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută descarcă
(M.O. partea I, nr. 31/15.ian.2016)
Circulară nr. 1
din 11 ian.2016
Circulara nr. 1/2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2015-23 ianuarie 2016 descarcă
(M.O. partea I, nr. 31/15.ian.2016)
Ordin nr. 12
din 24 dec.2015
Ordinul nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital descarcă
(M.O. partea I, nr. 980/30.dec.2015)
Ordin nr. 11
din 24 dec.2015
Ordinul nr. 11/2015 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) descarcă
(M.O. partea I, nr. 980/30.dec.2015)
Ordin nr. 1181
din 18 dec.2015
Ordinul nr. 1181/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DBR FACTOR IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 24/13.ian.2016)
Circulară nr. 39
din 18 dec.2015
Circulara nr. 39/2015 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 948/22.dec.2015)
Ordin nr. 1172
din 11 dec.2015
Ordinul nr. 1172/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a S.C. EXPRESS LEASING FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 979/30.dec.2015)
Circulară nr. 38
din 11 dec.2015
Circulara nr. 38/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria descarcă
(M.O. partea I, nr. 984/30.dec.2015)
Ordin nr. 10
din 10 dec.2015
Ordinul nr. 10/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială descarcă
(M.O. partea I, nr. 952/22.dec.2015)
Lege nr. 312
din 4 dec.2015
Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar descarcă
(M.O. partea I, nr. 920/11.dec.2015)
Lege nr. 311
din 4 dec.2015
Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare descarcă
(M.O. partea I, nr. 918/11.dec.2015)
Circulară nr. 37
din 2 dec.2015
Circulara nr. 37/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din Bucureşti descarcă
(M.O. partea I, nr. 948/22.dec.2015)
Lege nr. 304
din 27 noi.2015
Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare descarcă
(M.O. partea I, nr. 902/4.dec.2015)
Circulară nr. 36
din 19 noi.2015
Circulara nr. 36/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora descarcă
(M.O. partea I, nr. 894/27.noi.2015)
Ordin nr. 1084
din 12 noi.2015
Ordinul nr. 1084/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIF LEASING IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 903/4.dec.2015)
Circulară nr. 35
din 12 noi.2015
Circulara nr. 35/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 874/23.noi.2015)
Circulară nr. 34
din 29 oct.2015
Circulara nr. 34/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la naşterea lui Mateiu I. Caragiale descarcă
(M.O. partea I, nr. 839/10.noi.2015)
Regulament nr. 8
din 14 oct.2015
Regulamentul nr. 8/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit descarcă
(M.O. partea I, nr. 777/19.oct.2015)
Regulament nr. 7
din 14 oct.2015
Regulamentul nr. 7/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit descarcă
(M.O. partea I, nr. 777/19.oct.2015)
Ordin nr. 9
din 14 oct.2015
Ordinul nr. 9/2015 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate descarcă
(M.O. partea I, nr. 777/19.oct.2015)
Circulară nr. 33
din 13 oct.2015
Circulara nr. 33/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă Constantinescu descarcă
(M.O. partea I, nr. 793/26.oct.2015)
Ordin nr. 959
din 9 oct.2015
Ordinul nr. 959/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A. descarcă
(M.O. partea I, nr. 819/3.noi.2015)
Circulară nr. 32
din 28 sep.2015
Circulara nr. 32/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş descarcă
(M.O. partea I, nr. 765/14.oct.2015)
Circulară nr. 31
din 15 sep.2015
Circulara nr. 31/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD descarcă
(M.O. partea I, nr. 742/5.oct.2015)
Modificare
din 7 aug.2015
Modificări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României din 07.08.2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 614/13.aug.2015)
Ordin nr. 8
din 7 aug.2015
Ordinul nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României descarcă
(M.O. partea I, nr. 614/13.aug.2015)
Circulară nr. 30
din 6 aug.2015
Circulara nr. 30/2015 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 625/18.aug.2015)
Circulară nr. 29
din 6 aug.2015
Circulara nr. 29/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 625/18.aug.2015)
Circulară nr. 27
din 4 aug.2015
Circulara nr. 27/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia descarcă
(M.O. partea I, nr. 625/18.aug.2015)
Regulament nr. 6
din 29 iul.2015
Regulamentul nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României descarcă
(M.O. partea I, nr. 615/13.aug.2015)
Regulament nr. 6
din 29 iul.2015
Anexele nr. 1-3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, din 29.07.2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 6151/13.aug.2015)
Ordin nr. 7
din 17 iul.2015
Ordinul nr. 7/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit descarcă
(M.O. partea I, nr. 540/20.iul.2015)
Ordin nr. 6
din 17 iul.2015
Ordinul nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene descarcă
(M.O. partea I, nr. 540/20.iul.2015)
Reglementare
din 17 iul.2015
Reglementările contabile conforme cu directivele europene din 17.07.2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 5401/20.iul.2015)
Circulară nr. 26
din 9 iul.2015
Circulara nr. 26/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 523/14.iul.2015)
Circulară nr. 25
din 6 iul.2015
Circulara nr. 25/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I descarcă
(M.O. partea I, nr. 544/22.iul.2015)
Ordin nr. 5
din 25 iun.2015
Ordinul nr. 5/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 descarcă
(M.O. partea I, nr. 470/30.iun.2015)
Circulară nr. 24
din 25 iun.2015
Circulara nr. 24/2015 privind lansarea în circulaţie a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale descarcă
(M.O. partea I, nr. 504/8.iul.2015)
Circulară nr. 23
din 15 iun.2015
Circulara nr. 23/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 436/18.iun.2015)
Ordin nr. 4
din 9 iun.2015
Ordinul nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România descarcă
(M.O. partea I, nr. 436/18.iun.2015)
Anexă
din 9 iun.2015
Anexele nr. I-V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, din 09.06.2015 descarcă
(M.O. partea I, nr. 4361/18.iun.2015)
Circulară nr. 22
din 2 iun.2015
Circulara nr. 22/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la naşterea Irinei Constantziu-Vlassopol descarcă
(M.O. partea I, nr. 422/15.iun.2015)

Arhivă reglementări BNR (Atenţie, încărcarea poate dura câteva minute!)