Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T3/2016 T4/2016 T1/2017 T2/2017 T3/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-84 177-83 753-84 870-84 626-86 165
ACTIVE60 57961 16362 43163 79062 024
    A. Investiţii directe5 0155 6735 6546 0955 172
        - Participaţii la capital*-78-88-91-91-90
        - Instrumente de natura datoriei5 0935 7615 7456 1865 261
    B. Investiţii de portofoliu3 0063 1633 3643 6503 801
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 2101 2401 3401 4841 579
        - Instrumente de natura datoriei1 7961 9232 0252 1662 223
    C. Derivate financiare66676
    D. Alte investiţii15 29614 41614 83415 19516 086
        - Alte participaţii1 0471 0881 0801 0321 010
        - Numerar şi depozite7 2816 4556 6106 9147 771
            - termen scurt6 8496 0066 1526 3767 158
            - termen lung433449458537614
        - Împrumuturi8358078168431 033
            - termen scurt113161138170257
            - termen lung722646678674776
        - Credite comerciale şi avansuri5 9215 8886 1766 1996 107
            - termen scurt3 6133 5333 8283 9873 944
            - termen lung2 3082 3542 3482 2122 163
        - Alte creanţe / angajamente externe212177152206165
            - termen scurt201166139194153
            - termen lung1111121212
    E. Active de rezervă37 25637 90538 57238 84236 959
        - Aur monetar3 9573 6643 8773 6343 639
        - Rezerva valutară33 29934 24234 69535 20833 320
PASIVE144 756144 916147 300148 417148 189
    A. Investiţii directe72 84675 05976 75976 97577 984
        - Participaţii la capital*48 20948 96950 12451 20451 895
        - Instrumente de natura datoriei24 63626 09126 63525 77126 088
    B. Investiţii de portofoliu22 56822 89423 63224 88524 863
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 7333 0343 3083 1413 073
        - Instrumente de natura datoriei19 83519 86020 32421 74421 790
    C. Derivate financiare34181517
    D. Alte investiţii49 34046 96046 89146 54145 326
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite12 00311 21210 84010 90610 138
            - termen scurt3 7733 3843 4003 8993 440
            - termen lung8 2307 8287 4397 0066 698
        - Împrumuturi29 66428 27028 15427 21926 713
            - termen scurt2 3802 3291 9421 8181 919
            - termen lung27 28425 94126 21225 40024 794
        - Credite comerciale şi avansuri6 1806 0016 5187 0997 096
            - termen scurt5 8215 7306 1986 7356 710
            - termen lung359271320364386
        - Alte creanţe / angajamente externe263222129117201
            - termen scurt2031658495186
            - termen lung6057452214
        - DST (alocări)1 2301 2551 2511 2011 179

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.