Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2016 T1/2017 T2/2017 T3/2017 T4/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-83 753-84 649-85 215-86 039-85 790
ACTIVE61 16362 27763 71362 55062 422
    A. Investiţii directe5 6735 6546 0955 6355 697
        - Participaţii la capital*-88-91-91-90-89
        - Instrumente de natura datoriei5 7615 7456 1865 7255 786
    B. Investiţii de portofoliu3 1633 3643 6393 7903 853
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 2401 3401 4731 5671 581
        - Instrumente de natura datoriei1 9232 0252 1662 2232 272
    C. Derivate financiare6671620
    D. Alte investiţii14 41614 68015 13016 15115 745
        - Alte participaţii1 0881 0731 0261 004998
        - Numerar şi depozite6 4556 5237 0287 8407 318
            - termen scurt6 0066 0656 4907 2246 733
            - termen lung449458537615585
        - Împrumuturi807770794998775
            - termen scurt16113817027795
            - termen lung646632624721680
        - Credite comerciale şi avansuri5 8886 1636 0786 1486 501
            - termen scurt3 5333 8163 8664 0913 804
            - termen lung2 3542 3482 2122 0572 697
        - Alte creanţe / angajamente externe177151205161153
            - termen scurt166138193150141
            - termen lung1112121212
    E. Active de rezervă37 90538 57238 84236 95937 107
        - Aur monetar3 6643 8773 6343 6393 612
        - Rezerva valutară34 24234 69535 20833 32033 495
PASIVE144 916146 926148 929148 589148 211
    A. Investiţii directe75 05976 76077 16978 26278 503
        - Participaţii la capital*48 96950 12551 28951 95751 718
        - Instrumente de natura datoriei26 09126 63525 87926 30426 785
    B. Investiţii de portofoliu22 89423 63624 88924 86325 550
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 0343 3083 1413 0732 937
        - Instrumente de natura datoriei19 86020 32821 74821 79022 614
    C. Derivate financiare419151880
    D. Alte investiţii46 96046 51246 85745 44644 078
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite11 21210 82610 89210 1389 940
            - termen scurt3 3843 3873 8863 4403 731
            - termen lung7 8287 4397 0066 6986 210
        - Împrumuturi28 27027 74927 38526 46125 764
            - termen scurt2 3291 9461 8251 8561 654
            - termen lung25 94125 80425 56024 60524 110
        - Credite comerciale şi avansuri6 0016 5597 2657 5007 029
            - termen scurt5 7306 2396 9007 1416 695
            - termen lung271319365359334
        - Alte creanţe / angajamente externe222127114168174
            - termen scurt1658292145145
            - termen lung5745222329
        - DST (alocări)1 2551 2511 2011 1791 171

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.