Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2015 T1/2016 T2/2016 T3/2016 T4/2016
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-81 739-80 088-78 931-81 665-82 391
ACTIVE57 08058 44459 98659 01761 378
    A. Investiţii directe3 4783 5523 8453 5095 650
        - Participaţii la capital*-101-104-107-53-55
        - Instrumente de natura datoriei3 5793 6563 9513 5625 705
    B. Investiţii de portofoliu2 7642 8972 7733 0543 174
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 0541 1031 0851 2091 250
        - Instrumente de natura datoriei1 7101 7941 6891 8451 924
    C. Derivate financiare56566
    D. Alte investiţii15 34817 08917 68915 19214 642
        - Alte participaţii1 0631 0351 0501 0461 088
        - Numerar şi depozite5 2205 6285 9325 7686 266
            - termen scurt5 2085 6195 9265 7485 802
            - termen lung129620464
        - Împrumuturi4 1834 8564 8872 387903
            - termen scurt3 5114 1204 0061 817239
            - termen lung673736881570664
        - Credite comerciale şi avansuri4 4424 9825 2855 5776 032
            - termen scurt2 4573 0743 3313 2573 617
            - termen lung1 9851 9081 9542 3202 415
        - Alte creanţe / angajamente externe439589536415353
            - termen scurt246385354233166
            - termen lung193204182181187
    E. Active de rezervă35 48534 90035 67337 25637 905
        - Aur monetar3 2473 6183 9453 9563 664
        - Rezerva valutară32 23831 28231 72933 29934 242
PASIVE138 819138 532138 916140 682143 770
    A. Investiţii directe67 16667 67469 58669 36972 858
        - Participaţii la capital*45 10347 08947 08147 27048 200
        - Instrumente de natura datoriei22 06220 58522 50522 09924 658
    B. Investiţii de portofoliu21 61721 23520 54122 56322 898
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 2802 3702 1412 7333 034
        - Instrumente de natura datoriei18 33718 86618 40019 83119 864
    C. Derivate financiare32334
    D. Alte investiţii50 03449 62048 78648 74848 009
        - Alte participaţii0000-
        - Numerar şi depozite14 41013 17412 43412 09911 212
            - termen scurt4 8854 3924 1893 9443 383
            - termen lung9 5268 7828 2468 1567 828
        - Împrumuturi32 43932 39531 93528 86728 950
            - termen scurt4 6234 4824 5642 1452 580
            - termen lung27 81627 91327 37126 72226 370
        - Credite comerciale şi avansuri1 6832 5672 8926 1796 378
            - termen scurt1 6732 5572 8825 8356 019
            - termen lung101010344359
        - Alte creanţe / angajamente externe250265289372215
            - termen scurt226241265309151
            - termen lung2424246464
        - DST (alocări)1 2521 2201 2371 2301 255

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.