Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T1/2017 T2/2017 T3/2017 T4/2017 T1/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-84 649-85 215-86 039-85 790-86 992
ACTIVE62 27763 71362 55062 42266 098
    A. Investiţii directe5 6546 0955 6355 6976 551
        - Participaţii la capital*-91-91-90-89-52
        - Instrumente de natura datoriei5 7456 1865 7255 7866 603
    B. Investiţii de portofoliu3 3643 6393 7903 8533 890
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 3401 4731 5671 5811 479
        - Instrumente de natura datoriei2 0252 1662 2232 2722 412
    C. Derivate financiare67162024
    D. Alte investiţii14 68015 13016 15115 74517 324
        - Alte participaţii1 0731 0261 004998980
        - Numerar şi depozite6 5237 0287 8407 3188 324
            - termen scurt6 0656 4907 2246 7337 342
            - termen lung458537615585982
        - Împrumuturi770794998775775
            - termen scurt13817027795155
            - termen lung632624721680620
        - Credite comerciale şi avansuri6 1636 0786 1486 5017 101
            - termen scurt3 8163 8664 0913 8044 026
            - termen lung2 3482 2122 0572 6973 075
        - Alte creanţe / angajamente externe151205161153143
            - termen scurt138193150141129
            - termen lung1212121213
    E. Active de rezervă38 57238 84236 95937 10738 309
        - Aur monetar3 8773 6343 6393 6123 583
        - Rezerva valutară34 69535 20833 32033 49534 726
PASIVE146 926148 929148 589148 211153 090
    A. Investiţii directe76 76077 16978 26278 50381 787
        - Participaţii la capital*50 12551 28951 95751 71853 961
        - Instrumente de natura datoriei26 63525 87926 30426 78527 827
    B. Investiţii de portofoliu23 63624 88924 86325 55027 208
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 3083 1413 0732 9373 223
        - Instrumente de natura datoriei20 32821 74821 79022 61423 986
    C. Derivate financiare1915188043
    D. Alte investiţii46 51246 85745 44644 07844 052
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite10 82610 89210 1389 9409 926
            - termen scurt3 3873 8863 4403 7313 893
            - termen lung7 4397 0066 6986 2106 033
        - Împrumuturi27 74927 38526 46125 76425 602
            - termen scurt1 9461 8251 8561 6541 748
            - termen lung25 80425 56024 60524 11023 854
        - Credite comerciale şi avansuri6 5597 2657 5007 0297 175
            - termen scurt6 2396 9007 1416 6956 820
            - termen lung319365359334355
        - Alte creanţe / angajamente externe127114168174187
            - termen scurt8292145145160
            - termen lung4522232927
        - DST (alocări)1 2511 2011 1791 1711 162

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.