Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T1/2016 T2/2016 T3/2016 T4/2016 T1/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-83 311-82 329-83 472-82 858-82 532
ACTIVE55 59757 36160 96261 09163 536
    A. Investiţii directe3 5533 8475 1285 6506 315
        - Participaţii la capital*-104-107-56-55-54
        - Instrumente de natura datoriei3 6573 9555 1835 7056 370
    B. Investiţii de portofoliu2 8972 7743 0063 1743 396
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 1031 0861 2101 2501 370
        - Instrumente de natura datoriei1 7941 6881 7961 9242 025
    C. Derivate financiare65666
    D. Alte investiţii14 24015 06115 56614 35515 247
        - Alte participaţii1 0351 0501 0471 0881 080
        - Numerar şi depozite6 4946 9597 2636 0536 452
            - termen scurt6 1286 5016 8185 5935 977
            - termen lung366458445460475
        - Împrumuturi815889931898921
            - termen scurt201221202247226
            - termen lung614668729651695
        - Credite comerciale şi avansuri5 5315 8365 9365 9636 458
            - termen scurt3 2143 5013 6273 6164 142
            - termen lung2 3172 3352 3092 3472 317
        - Alte creanţe / angajamente externe365326390352336
            - termen scurt177139201166150
            - termen lung189187188186186
    E. Active de rezervă34 90035 67337 25637 90538 572
        - Aur monetar3 6183 9453 9573 6643 877
        - Rezerva valutară31 28231 72933 29934 24234 695
PASIVE138 908139 690144 434143 949146 068
    A. Investiţii directe66 54268 02172 53672 90574 491
        - Participaţii la capital*45 28445 51548 02448 53449 551
        - Instrumente de natura datoriei21 25822 50524 51324 37124 940
    B. Investiţii de portofoliu21 60820 92122 56822 89823 627
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 7702 5422 7333 0343 308
        - Instrumente de natura datoriei18 83818 37919 83519 86420 320
    C. Derivate financiare233418
    D. Alte investiţii50 75650 74649 32848 14147 932
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite13 11112 32912 00311 21210 840
            - termen scurt4 2324 0293 7733 3833 400
            - termen lung8 8798 3008 2307 8287 439
        - Împrumuturi30 53230 69629 52529 27628 985
            - termen scurt2 6882 7242 6612 6772 467
            - termen lung27 84427 97226 86426 59926 519
        - Credite comerciale şi avansuri5 6416 2336 3006 1646 634
            - termen scurt5 2595 8485 9385 8856 365
            - termen lung383386362279269
        - Alte creanţe / angajamente externe252251270235222
            - termen scurt189187206171159
            - termen lung6464646463
        - DST (alocări)1 2201 2371 2301 2551 251

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.