Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T3/2017 T4/2017 T1/2018 T2/2018 T3/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-86 134-87 870-87 216-89 141-89 001
ACTIVE63 53465 34568 42566 78068 580
    A. Investiţii directe5 5516 7287 2337 6918 018
        - Participaţii la capital*200324359365364
        - Instrumente de natura datoriei5 3516 4036 8737 3267 653
    B. Investiţii de portofoliu3 7053 7823 9003 9913 948
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4821 5101 4881 4201 441
        - Instrumente de natura datoriei2 2232 2722 4112 5702 506
    C. Derivate financiare1636404049
    D. Alte investiţii17 30417 69318 94219 70821 739
        - Alte participaţii956950931969979
        - Numerar şi depozite9 0569 1509 6899 99011 971
            - termen scurt8 4418 5658 7059 25311 170
            - termen lung615585983736801
        - Împrumuturi998770774741796
            - termen scurt27790154110202
            - termen lung721681620631593
        - Credite comerciale şi avansuri6 1336 6647 3987 8457 831
            - termen scurt4 1284 0224 3724 7084 656
            - termen lung2 0052 6413 0253 1373 174
        - Alte creanţe / angajamente externe161159148161160
            - termen scurt149148135147147
            - termen lung1211131313
    E. Active de rezervă36 95937 10738 30935 34834 824
        - Aur monetar3 6393 6123 5833 5823 403
        - Rezerva valutară33 32033 49434 72531 76631 421
PASIVE149 669153 215155 641155 921157 582
    A. Investiţii directe78 26281 94684 27685 27687 477
        - Participaţii la capital*51 95752 74754 98655 03656 585
        - Instrumente de natura datoriei26 30529 19929 29030 24030 891
    B. Investiţii de portofoliu24 95225 64627 20826 26926 604
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 1623 0273 2222 9272 967
        - Instrumente de natura datoriei21 79022 61923 98523 34223 637
    C. Derivate financiare1880423934
    D. Alte investiţii46 43745 54344 11344 33543 465
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite10 1389 9409 9269 2919 217
            - termen scurt3 4403 7313 8933 5643 718
            - termen lung6 6986 2096 0335 7275 499
        - Împrumuturi27 44826 94025 16924 75124 539
            - termen scurt1 8111 5711 7021 7221 801
            - termen lung25 63725 36923 46723 02922 737
        - Credite comerciale şi avansuri7 5047 3127 6658 3368 383
            - termen scurt7 1526 9427 2967 9597 996
            - termen lung352370369377386
        - Alte creanţe / angajamente externe168179189764140
            - termen scurt144151163739116
            - termen lung2328252423
        - DST (alocări)1 1791 1711 1611 1901 185

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.