Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2017 T3/2017 T4/2017 T1/2018 T2/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-85 215-86 039-85 790-86 992-88 841
ACTIVE63 71362 55062 42266 09864 123
    A. Investiţii directe6 0955 6355 6976 5516 491
        - Participaţii la capital*-91-90-89-52-47
        - Instrumente de natura datoriei6 1865 7255 7866 6036 538
    B. Investiţii de portofoliu3 6393 7903 8533 8903 982
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4731 5671 5811 4791 411
        - Instrumente de natura datoriei2 1662 2232 2722 4122 571
    C. Derivate financiare716202424
    D. Alte investiţii15 13016 15115 74517 32418 278
        - Alte participaţii1 0261 0049989801 017
        - Numerar şi depozite7 0287 8407 3188 3248 957
            - termen scurt6 4907 2246 7337 3428 220
            - termen lung537615585982736
        - Împrumuturi794998775775732
            - termen scurt1702779515599
            - termen lung624721680620633
        - Credite comerciale şi avansuri6 0786 1486 5017 1017 418
            - termen scurt3 8664 0913 8044 0264 209
            - termen lung2 2122 0572 6973 0753 210
        - Alte creanţe / angajamente externe205161153143153
            - termen scurt193150141129139
            - termen lung1212121314
    E. Active de rezervă38 84236 95937 10738 30935 349
        - Aur monetar3 6343 6393 6123 5833 583
        - Rezerva valutară35 20833 32033 49534 72631 766
PASIVE148 929148 589148 211153 090152 964
    A. Investiţii directe77 16978 26278 50381 78782 790
        - Participaţii la capital*51 28951 95751 71853 96154 626
        - Instrumente de natura datoriei25 87926 30426 78527 82728 164
    B. Investiţii de portofoliu24 88924 86325 55027 20826 270
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 1413 0732 9373 2232 927
        - Instrumente de natura datoriei21 74821 79022 61423 98623 342
    C. Derivate financiare1518804340
    D. Alte investiţii46 85745 44644 07844 05243 865
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite10 89210 1389 9409 9269 292
            - termen scurt3 8863 4403 7313 8933 565
            - termen lung7 0066 6986 2106 0335 727
        - Împrumuturi27 38526 46125 76425 60225 071
            - termen scurt1 8251 8561 6541 7481 863
            - termen lung25 56024 60524 11023 85423 208
        - Credite comerciale şi avansuri7 2657 5007 0297 1757 555
            - termen scurt6 9007 1416 6956 8207 169
            - termen lung365359334355387
        - Alte creanţe / angajamente externe114168174187756
            - termen scurt92145145160729
            - termen lung2223292727
        - DST (alocări)1 2011 1791 1711 1621 190

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.