Informare publică


BNR asigură accesul liber al persoanelor fizice şi juridice la informaţiile de interes public al căror conţinut se referă la activitatea sa, precum şi exercitarea dreptului constituţional de petiţionare, conform prevederilor legale aplicabile.

Posibilităţi de contactare:

  1. Cerere-tip de acces la informaţii de interes public
  2. Petiţie on-line
  3. Punctul de informare-documentare al BNR funcţionează în holul de intrare din Bucureşti, str. Doamnei nr. 8, în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, între orele 8:30- 16:15, iar miercuri între orele 8:30- 18:30, cu excepţia zilelor de sărbătoare legală.

Cererile/ petiţiile1 adresate BNR se pot transmite prin:

  • Poştă: Bucureşti, strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod poştal 030031
  • Telefon: 021 313 04 10, 021 315 27 50 - interior 2455, 2458, 2474
  • Fax : 021 312 38 31
  • E-mail: Info [at] bnro . ro
  • Depunere la Registratura BNR situată în Bucureşti, strada Doamnei nr. 8, sector 3 ; program de luni – vineri, cu excepţia zilelor de sărbatoare legală, între orele 8:00 – 16:15.

În cazul în care consideraţi că dreptul de acces la informaţii de interes public v-a fost încălcat, puteţi recurge la următoarele căi de contestare:

  • pentru primirea unui răspuns negativ: Formular;
  • pentru neprimirea informaţiilor solicitate în termenul legal: Formular


Rapoarte de activitate:
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 20041Important: Cererile de informaţii de interes public, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a solicitantului/ petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează. Solicitarile ilizibile, cele transmise spre informare/ stiinta, cele al căror obiect nu este clar formulat, cele care conţin expresii vulgare / injurioase nu sunt înregistrate şi nu primesc răspuns. Prin alegerea modalităţii electronice de transmitere a solicitărilor şi de primire a informaţiilor, solicitantul îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică (modificare, pierdere, distrugere, întârziere în primirea datelor etc.) exonerând astfel Banca Naţionala a României de orice răspundere cu privire la riscul informatic al datelor aflate în afara controlului său operaţional.