Educație financiară


„Dacă ţara trebuie să aibă un loc în concertul Europei, apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin comerţ, decât numai prin învăţământ”
Mihail Kogălniceanu


Parte integrantă a activităţii de comunicare externă a Băncii Naţionale a României, proiectele educaţionale au ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie financiară a publicului, contribuind la o mai bună înţelegere şi la o evaluare corectă a unor aspecte economice şi financiare.

Banca Naţională a României în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și universități derulează începând din 2009 o serie de proiecte de sprijinire a educației financiare adresate elevilor („Să vorbim despre bani şi bănci”), studenților și cadrelor didactice („BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti” și „Academica BNR”). În anul 2016 activitățile din cadrul proiectului ”Să vorbim despre bani și bănci” se desfășoară prin intermediul rețelei teritoriale a BNR în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene, cu accent pe diseminarea informațiilor în mediul rural dar și în orașe, altele decât capitalele de județ. Similar anului anterior, în cadrul activităților din prima parte a anului o atenție sporită a fost acordată programelor Global Money Week (14-20 martie 2016) și Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun (18-22 aprilie 2016).

Să vorbim despre bani şi bănci
Să vorbim despre bani şi bănci - proiect dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar


Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti
Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti


Academica
Academica - proiect dedicat cadrelor didactice din învăţământul universitar