Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - august)* 2017 (ianuarie - august)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL11 5996 5265 07513 3908 1715 220
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 7161281 5891 9291221 806
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII188162252011975
3. SERVICII DE TRANSPORT3 5921 2252 3673 9871 6312 360
    Transport maritim106128-22110146-33
        pasageri41402-1
        mărfuri56107-5265128-62
        altele441826431628
    Transport aerian448261186453540-87
        pasageri22216358222431-209
        mărfuri2318829236
        altele2018012020486118
    Transport rutier2 7636162 1463 1307232 408
        pasageri2331820416
        mărfuri2 6624772 1823 0305742 457
        altele79134-5679146-65
    Transport feroviar7288-1783811
        pasageri100000
        mărfuri6679-1479709
        altele57-3110-7
    Transport pe canale navigabile interne402416502226
        pasageri24-1030
        mărfuri11741176
        altele251412341124
    Servicii de transport prin conducte4804850050
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri909909
    Alte servicii auxiliare de transport605355660-3
    Servicii poştale şi de curierat4755-94758-14
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 0521 239-1871 5632 050-488
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2526818529656240
    Servicii de construcţii în străinătate2373820027228243
    Servicii de construcţii în România1528-142528-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII48169-12225120-94
7. SERVICII FINANCIARE168176-81709278
    Servicii financiare directe137155-191708388
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)30201108-8
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE42467-42440508-470
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 0618191 2422 4511 2171 233
    Servicii de telecomunicaţii434314120486382105
    Servicii informatice1 3564139471 677723955
    Servicii informaţionale26891176287113175
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 3891 9544352 6622 087575
    Servicii de cercetare-dezvoltare14411230144161-19
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 1057883181 202811390
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice65960158744592151
            Servicii juridice482622492324
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2045215120455150
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice409524-116489513-25
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice447186260456217239
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 1401 056861 3201 116203
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice581318263699375324
            Servicii de arhitectură8801385
            Servicii de inginerie3119122136087272
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2632194332628047
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier4534112132-9
        Leasing operaţional23190-16926128-100
        Servicii comerciale1961267222013485
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte296387-93351447-95
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE434314656-9
    Servicii audio-vizuale1113-2811-4
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale323053944-4
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE5278-251733-17

*) Date revizuite
**) Date provizorii