Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - martie)* 2017 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL4 1602 3371 8224 8373 0341 803
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR6354858771956664
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII70571384831
3. SERVICII DE TRANSPORT1 2744338401 511560951
    Transport maritim3750-1348480
        pasageri101000
        mărfuri2040-202742-15
        altele169721614
    Transport aerian1458461175177-2
        pasageri66521485141-56
        mărfuri862962
        altele712644823051
    Transport rutier9922257671 179247930
        pasageri706606
        mărfuri9591757821 144192952
        altele2748-222855-27
    Transport feroviar2631-53034-4
        pasageri000000
        mărfuri2529-42732-4
        altele01-1330
    Transport pe canale navigabile interne167818107
        pasageri110130
        mărfuri331330
        altele11651266
    Servicii de transport prin conducte1801818018
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri303303
    Alte servicii auxiliare de transport1920-123203
    Servicii poştale şi de curierat161601722-5
4. TURISM/ CĂLĂTORII349393-45393642-249
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII9419761072482
    Servicii de construcţii în străinătate9113781021785
    Servicii de construcţii în România35-266-2
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII2679-511647-31
7. SERVICII FINANCIARE5965-5624318
    Servicii financiare directe4648-3593426
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1314-2010-8
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE17154-13717188-170
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE720304416861479382
    Servicii de telecomunicaţii1431083617612353
    Servicii informatice472161314571322249
    Servicii informaţionale10335681143480
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI8807441361 037881156
    Servicii de cercetare-dezvoltare524110573918
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială410301109480359123
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice2502351527826413
            Servicii juridice2191221119
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală791861594812
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice151209-59197206-8
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice160659420293108
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri4194041649948415
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice2121229024615392
            Servicii de arhitectură330330
            Servicii de inginerie11736811374791
            Servicii ştiinţifice şi tehnice928291061031
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2112920109
        Leasing operaţional789-84966-57
        Servicii comerciale704723926329
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte108133-25134191-56
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1412219154
    Servicii audio-vizuale45-136-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale11831695
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2230-91215-3

*) Date revizuite
**) Date provizorii