Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - aprilie)* 2018 (ianuarie - aprilie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL6 3113 7522 5616 6924 2742 418
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR9246285992072849
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII96934101983
3. SERVICII DE TRANSPORT1 8887671 1222 0078851 121
    Transport maritim5270-184459-16
        pasageri02-1000
        mărfuri3161-302753-25
        altele197111579
    Transport aerian202249-46181280-99
        pasageri95199-10494236-143
        mărfuri1411216114
        altele953956703038
    Transport rutier1 4863381 1481 6334231 209
        pasageri8081038
        mărfuri1 4392661 1741 5913421 249
        altele3872-333178-49
    Transport feroviar4141-145432
        pasageri000000
        mărfuri3835442384
        altele15-415-2
    Transport pe canale navigabile interne251113231310
        pasageri010000
        mărfuri533742
        altele177121587
    Servicii de transport prin conducte2602624024
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri505504
    Alte servicii auxiliare de transport2929-12732-5
    Servicii poştale şi de curierat2429-73035-6
4. TURISM/ CĂLĂTORII617850-2346301 017-387
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1492712314224115
    Servicii de construcţii în străinătate142161261219112
    Servicii de construcţii în România811-320174
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1255-421396-84
7. SERVICII FINANCIARE9043461064957
    Servicii financiare directe744135904546
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1641216412
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE21252-23224263-239
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 2135926201 349655696
    Servicii de telecomunicaţii2311844823317756
    Servicii informatice841353488954421534
    Servicii informaţionale139558416255106
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 2749693051 3831 087296
    Servicii de cercetare-dezvoltare7072-37084-14
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială570403166613414198
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice3372924437828593
            Servicii juridice25121224168
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală833153903355
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice227248-2026623629
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice233111122235130105
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri635494141699589110
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice344163181354174178
            Servicii de arhitectură440411
            Servicii de inginerie1773813818539147
            Servicii ştiinţifice şi tehnice1631214316313429
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1019-81236-24
        Leasing operaţional1269-571366-53
        Servicii comerciale9962361037626
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte168180-11219237-18
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE2023-31824-7
    Servicii audio-vizuale44-249-6
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1718-11417-1
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE916-812-1

*) Date revizuite
**) Date provizorii