Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - iunie)* 2017 (ianuarie - iunie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL8 6204 8263 7929 4745 7323 742
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 283971 1861 3721001 272
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII1451182614513115
3. SERVICII DE TRANSPORT2 6638951 7682 9441 1331 813
    Transport maritim7994-1574101-27
        pasageri31313-1
        mărfuri4177-374286-44
        altele341519291117
    Transport aerian321186134298372-74
        pasageri15511638138299-161
        mărfuri1713619164
        altele14756901425784
    Transport rutier2 0664611 6052 3514941 857
        pasageri1711413012
        mărfuri1 9923571 6332 2793851 895
        altele58101-4358109-51
    Transport feroviar5466-125962-5
        pasageri000000
        mărfuri5060-1054540
        altele34-236-5
    Transport pe canale navigabile interne281611381720
        pasageri120000
        mărfuri753855
        altele17117261118
    Servicii de transport prin conducte3603641041
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri606707
    Alte servicii auxiliare de transport4339343420
    Servicii poştale şi de curierat3134-43744-12
4. TURISM/ CĂLĂTORII730855-1249081 389-480
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1934714722042179
    Servicii de construcţii în străinătate1842915621224187
    Servicii de construcţii în România1017-7816-8
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII39137-971981-61
7. SERVICII FINANCIARE120142-211267354
    Servicii financiare directe98119-221266264
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)24211010-8
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE34363-32933381-347
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 5216029181 766870895
    Servicii de telecomunicaţii2992208033626174
    Servicii informatice1 0143137041 224529696
    Servicii informaţionale2056913620480124
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 8131 4833301 8941 481413
    Servicii de cercetare-dezvoltare1107930112119-7
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială836597240836604233
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice4994574249644944
            Servicii juridice381918371817
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală158411161324983
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice304397-94326382-57
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice338139198340154186
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri86880960948759189
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice444241203515252263
            Servicii de arhitectură66046-1
            Servicii de inginerie2396917126062199
            Servicii ştiinţifice şi tehnice1991653325218667
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier3926131925-6
        Leasing operaţional17158-14318111-92
        Servicii comerciale14597501439052
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte223287-66251281-29
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE353063031-1
    Servicii audio-vizuale89-167-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2821824220
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE4058-171524-8

*) Date revizuite
**) Date provizorii