Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2015 2016
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL16 6439 8476 79617 63110 0737 557
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 5671732 3962 6281912 438
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII275299-2628025424
3. SERVICII DE TRANSPORT5 2021 7953 4075 4781 8923 585
    Transport maritim23121813165194-30
        pasageri310414
        mărfuri142185-4389167-79
        altele883353672543
    Transport aerian637385253691424265
        pasageri3022327134527273
        mărfuri36306352612
        altele300123177308125180
    Transport rutier3 8548622 9954 1839303 252
        pasageri3452835526
        mărfuri3 7326863 0484 0307223 308
        altele90168-80120202-83
    Transport feroviar121129-6111132-22
        pasageri200200
        mărfuri1141114101118-18
        altele016-13911-4
    Transport pe canale navigabile interne643726663928
        pasageri63168-1
        mărfuri25151218116
        altele361915412121
    Servicii de transport prin conducte8408173073
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri123815014
    Alte servicii auxiliare de transport1288446968113
    Servicii poştale şi de curierat7076-97991-15
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 5431 855-3111 5601 923-361
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII374114258386112274
    Servicii de construcţii în străinătate3466527935859300
    Servicii de construcţii în România2950-202653-26
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII75220-14360236-176
7. SERVICII FINANCIARE235296-63246359-109
    Servicii financiare directe173228-53214221-9
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)6069-935136-103
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE81728-65161705-641
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 6921 1931 4973 1771 2871 888
    Servicii de telecomunicaţii559441120704511193
    Servicii informatice1 7846551 1282 0746451 429
    Servicii informaţionale34898250396131265
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 4532 9924623 6262 956669
    Servicii de cercetare-dezvoltare2221685221817341
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 5691 1214481 6771 206472
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice9078555399491874
            Servicii juridice614021693831
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2776920828477205
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice570746-174642804-163
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice663269398683288396
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 6611 705-431 7321 576155
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice830502325878473404
            Servicii de arhitectură117112120
            Servicii de inginerie453126328470133338
            Servicii ştiinţifice şi tehnice368371-339732666
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1337066595010
        Leasing operaţional24287-26431270-238
        Servicii comerciale278171108291187106
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte394672-278473600-129
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE7050215963-3
    Servicii audio-vizuale282641620-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale42261842433
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE75127-536799-28

*) Date revizuite
**) Date provizorii