Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - septembrie)* 2018 (ianuarie - septembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL15 3429 0976 24316 41210 3576 053
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 1841362 0472 1941382 057
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII234222142372315
3. SERVICII DE TRANSPORT4 5871 7332 8544 8182 0572 762
    Transport maritim125166-41105157-51
        pasageri02-1000
        mărfuri75146-7364139-77
        altele471730391724
    Transport aerian55850256481571-91
        pasageri284376-90262466-206
        mărfuri35258423011
        altele24110313817873103
    Transport rutier3 5738182 7553 8721 0092 864
        pasageri2322126823
        mărfuri3 4526472 8053 7688242 944
        altele98168-7080180-102
    Transport feroviar9492198108-10
        pasageri11005-1
        mărfuri857689091-3
        altele513-6712-3
    Transport pe canale navigabile interne573025503714
        pasageri010000
        mărfuri1211117131
        altele40152534249
    Servicii de transport prin conducte5605654054
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri150141007
    Alte servicii auxiliare de transport6468-26272-6
    Servicii poştale şi de curierat4758-1490100-11
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 7152 273-5591 7782 717-939
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3366526934264276
    Servicii de construcţii în străinătate3043127030526277
    Servicii de construcţii în România3233-238390
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII29161-13225136-111
7. SERVICII FINANCIARE21011891262113150
    Servicii financiare directe1688682210104107
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)4135753844
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE50562-51252606-551
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 8821 3491 5363 3181 4711 847
    Servicii de telecomunicaţii572466107600444158
    Servicii informatice1 9857281 2572 3318631 468
    Servicii informaţionale326155170384163221
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 0422 3776663 3312 759570
    Servicii de cercetare-dezvoltare166202-36184259-75
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 3469084371 5071 006502
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice832636197944615328
            Servicii juridice552529603922
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1986013918871117
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice57854930697504191
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice513272240561389174
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 5331 2682641 6431 496148
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice793408385852422429
            Servicii de arhitectură218121245
            Servicii de inginerie39798296471107365
            Servicii ştiinţifice şi tehnice3752997636931058
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2131-83389-57
        Leasing operaţional32142-10835159-125
        Servicii comerciale2511678323519243
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte432520-87492636-146
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE5464-94959-11
    Servicii audio-vizuale918-10915-8
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale464424143-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1838-2138-3

*) Date revizuite
**) Date provizorii