Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 10.2018

01.10.2018 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2018
Date statistice

01.10.2018 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul II 2018
Date statistice

01.10.2018 - Rezervele internaţionale - septembrie 2018
Comunicat de presă

02.10.2018 - Conturile financiare anuale - 2017
Date statistice

02.10.2018 - Rezervele internaţionale - septembrie 2018
Date statistice

03.10.2018 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

05.10.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - August 2018
Date statistice

05.10.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - August 2018
Date statistice

05.10.2018 - Buletin lunar 8/2018
Secțiune statistică

08.10.2018 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul II 2018
Date statistice

08.10.2018 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul II 2018
Date statistice

10.10.2018 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 3 octombrie
Publicare ora 15:00

11.10.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - August 2018
Date statistice

15.10.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

15.10.2018 - Balanța de plăți - August 2018
Date statistice

15.10.2018 - Balanța de plăți și datoria externă – august 2018
Comunicat de presă

15.10.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

16.10.2018 - Datoria externă - August 2018
Date statistice

22.10.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Septembrie 2018
Date statistice

23.10.2018 - Indicatori monetari - Septembrie 2018
Date statistice

23.10.2018 - Indicatori monetari – Septembrie 2018
Comunicat de presă

24.10.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – septembrie 2018
Date statistice

26.10.2018 - Buletin lunar 8/2018
Versiune integrală

29.10.2018 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Septembrie 2018
Date statistice