Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 11.2017

01.11.2017 - Rezervele internaţionale - octombrie 2017
Comunicat de presă

02.11.2017 - Rezervele internaţionale - octombrie 2017
Date statistice

06.11.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - septembrie 2017
Date statistice

06.11.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - septembrie 2017
Date statistice

06.11.2017 - Buletin lunar 9/2017
Secţiune statistică

07.11.2017 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

09.11.2017 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, noiembrie 2017
Conferință de presă

13.11.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - septembrie 2017
Date statistice

13.11.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - septembrie 2017
Comunicat de presă

14.11.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

14.11.2017 - Balanţa de plăţi – septembrie 2017
Date statistice

14.11.2017 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 7 noiembrie
Publicare ora 15:00

14.11.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

15.11.2017 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul III 2017
Date statistice

15.11.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – stocuri
Date statistice

15.11.2017 - Datoria externă - septembrie 2017
Date statistice

15.11.2017 - Poziţia investiţională internaţională - trimestrul III 2017
Date statistice

20.11.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - octombrie 2017
Date statistice

24.11.2017 - Indicatori monetari – octombrie 2017
Date statistice

24.11.2017 - Indicatori monetari - Octombrie 2017
Comunicat de presă

27.11.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - octombrie 2017
Date statistice

28.11.2017 - Buletin lunar 9/2017
Versiune integrală

29.11.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – octombrie 2017
Date statistice