Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 05.2018

02.05.2018 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Martie 2018
Date statistice

02.05.2018 - Rezervele internaţionale - aprilie 2018
Comunicat de presă

03.05.2018 - Rezervele internaţionale - aprilie 2018
Date statistice

07.05.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Martie 2018
Date statistice

07.05.2018 - Buletin lunar 3/2018
Secțiune statistică

07.05.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Martie 2018
Date statistice

07.05.2018 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

14.05.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.05.2018 - Balanța de plăți și datoria externă – martie 2018
Comunicat de presă

14.05.2018 - Balanța de plăți - Martie 2018
Date statistice

14.05.2018 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 14 mai
Publicare ora 15:00

14.05.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

15.05.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Martie 2018
Date statistice

15.05.2018 - Poziția investițională internațională - trimestrul I 2018
Date statistice

15.05.2018 - Datoria externă - Martie 2018
Date statistice

15.05.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

15.05.2018 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul I 2018
Date statistice

21.05.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Aprilie 2018
Date statistice

25.05.2018 - Indicatori monetari - Aprilie 2018
Date statistice

25.05.2018 - Indicatori monetari – Aprilie 2018
Comunicat de presă

29.05.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – aprilie 2018
Date statistice

29.05.2018 - Buletin lunar 3/2018
Versiune integrală

31.05.2018 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Aprilie 2018
Date statistice