Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 2017
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT78 03581 533-3 49685 32091 784-6 465
    Bunuri şi servicii70 17871 706-1 53177 67381 740-4 064
        Bunuri 52 17161 424-9 25457 10069 128-12 028
            Mărfuri generale52 19261 424-9 23057 16969 128-11 962
            Merchanting - export net-22--22-71--71
                Merchanting - bunuri achiziţionate -286--286-338--338
                Merchanting - bunuri vândute 265-265267-267
        Servicii18 00610 2857 72320 57512 6147 962
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 6312022 4302 8981822 716
            Servicii de întreţinere şi reparaţii3012663331829823
            Servicii de transport5 5371 9143 6236 1082 4673 642
            Turism / Călătorii1 5701 932-3622 2423 115-875
            Servicii de construcţii40110629543790349
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii64229-16838203-164
            Servicii financiare254254-1395147250
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale63731-66669742-674
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 2791 3641 9153 9012 0241 877
            Alte servicii pentru afaceri3 7733 1216524 0693 211860
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale676357486-11
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte70104-322451-28
    Venituri primare2 8187 287-4 4673 1478 178-5 033
        Remunerarea salariaţilor7016663897055915
        Venituri din investiţii5997 005-6 4053707 894-7 522
            Venituri din investiţii directe1205 160-5 040406 084-6 043
            Venituri din investiţii de portofoliu1501 112-9621161 155-1 037
            Venituri din alte investiţii46733-687-43656-698
            Venituri din active de rezervă283-283255-255
        Alte venituri primare1 5182171 3031 8062311 576
    Venituri secundare5 0382 5392 4994 4971 8642 635
        Administraţia publică1 6721 5241451 0991 449-350
        Alte sectoare3 3691 0142 3533 4004162 984
2. CONTUL DE CAPITAL4 4121524 2602 244172 228
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse1834413927417258
    Transferuri de capital4 2291084 1221 97001 970
        Administraţia publică4 22204 2221 95201 952
        Alte sectoare4108-10317017
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR5 0433 4941 5503 0776 084-3 008
    Investiţii directe1 1425 658-4 512-1954 379-4 579
        Participaţii la capital 94 340-4 33403 820-3 820
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor453 201-3 15501 941-1 941
            Reinvestirea profiturilor-361 138-1 174-1 877-1 877
        Instrumente de natura datoriei1 1331 317-181-195561-756
    Investiţii de portofoliu3531 325-9765983 396-2 795
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii127-411540206-159368
            Participaţii la capital926032108-12118
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii38-472509100-148248
        Instrumente de natura datoriei2241 738-1 5153943 558-3 162
            Termen scurt-2178-10017-2442
            Termen lung2461 658-1 4143773 579-3 206
    Derivate financiare36036-650-65
    Alte investiţii1 253-3 4904 7422 314-1 6944 007
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-15-5
        Numerar şi depozite567-3 0933 6611 250-1 1392 394
            Termen scurt438-1 3341 7691 112447662
            Termen lung131-1 7611 891142-1 5861 729
        Împrumuturi87-1 1631 24647-1 5691 614
            Termen scurt34-91126-68-411342
            Termen lung50-1 0721 121115-1 1551 272
        Credite comerciale şi avansuri575763-1861 01596846
            Termen scurt678875-196350907-559
            Termen lung-104-110966758607
        Alte creanţe / angajamente externe23321-446-48
            Termen scurt23421-474-76
            Termen lung0-100-2825
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 259-2 259424-424

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.