Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - aprilie)* 2018 (ianuarie - aprilie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT27 34129 126-1 78630 23032 197-1 966
    Bunuri şi servicii24 79125 300-50927 04428 115-1 073
        Bunuri 18 47921 549-3 06820 34723 843-3 496
            Mărfuri generale18 46921 549-3 07920 34423 843-3 499
            Merchanting - export net11-113-3
                Merchanting - bunuri achiziţionate -87--87-76--76
                Merchanting - bunuri vândute 97-9777-77
        Servicii6 3113 7522 5616 6984 2722 426
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor9246285992072849
            Servicii de întreţinere şi reparaţii96934101983
            Servicii de transport1 8887671 1222 0078851 121
            Turism / Călătorii617850-2346301 017-387
            Servicii de construcţii1492712314224115
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1255-421396-84
            Servicii financiare9043461114765
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale21252-23224263-239
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 2135926201 349655696
            Alte servicii pentru afaceri1 2749693051 3831 087296
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale2023-31824-7
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte916-812-1
    Venituri primare1 3553 163-1 8061 9363 432-1 495
        Remunerarea salariaţilor3022327929729266
        Venituri din investiţii1343 063-2 9301463 323-3 178
            Venituri din investiţii directe112 492-2 481162 770-2 755
            Venituri din investiţii de portofoliu36318-28031337-305
            Venituri din alte investiţii5253-24818216-199
            Venituri din active de rezervă81-8182-82
        Alte venituri primare920778441 495791 416
    Venituri secundare1 1956655291 250649601
        Administraţia publică223531-309226524-297
        Alte sectoare9721348391 023126898
2. CONTUL DE CAPITAL23662303529341
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse856791789169
    Transferuri de capital15101511720172
        Administraţia publică13501351720172
        Alte sectoare16016---
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 5453 855-3103 1583 996-840
    Investiţii directe1891 380-1 1928732 349-1 475
        Participaţii la capital 01 578-1 578371 945-1 909
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0550-55037511-474
            Reinvestirea profiturilor-1 028-1 028-1 436-1 436
        Instrumente de natura datoriei189-196386836405434
    Investiţii de portofoliu1602 031-1 8701141 735-1 621
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii71-97167-107-15852
            Participaţii la capital4-666916-6984
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii67-3097-123-90-33
        Instrumente de natura datoriei902 127-2 0372211 894-1 672
            Termen scurt10-5465105-1106
            Termen lung792 181-2 1031161 895-1 779
    Derivate financiare-130-1355055
    Alte investiţii1 2534438101 935-882 023
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-10-0
        Numerar şi depozite867-3361 2031 027198829
            Termen scurt84937647464855692
            Termen lung18-710729379-358737
        Împrumuturi-4-15615324-1 2831 305
            Termen scurt-36-370334824240
            Termen lung33213-181-59-1 3231 265
        Credite comerciale şi avansuri404729-326905628277
            Termen scurt384709-325394595-201
            Termen lung1921151032478
        Alte creanţe / angajamente externe-13206-221-21368-390
            Termen scurt-13208-221-21368-390
            Termen lung0-11000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 953-1 953180-180

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.