Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - iunie)* 2017 (ianuarie - iunie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT37 73439 692-1 95841 62644 371-2 746
    Bunuri şi servicii34 11734 490-37237 60039 073-1 475
        Bunuri 25 49929 664-4 16528 12733 343-5 215
            Mărfuri generale25 51129 664-4 15228 13833 343-5 203
            Merchanting - export net-11--11-14--14
                Merchanting - bunuri achiziţionate -143--143-164--164
                Merchanting - bunuri vândute 131-131151-151
        Servicii8 6204 8263 7929 4745 7323 742
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 283971 1861 3721001 272
            Servicii de întreţinere şi reparaţii1451182614513115
            Servicii de transport2 6638951 7682 9441 1331 813
            Turism / Călătorii730855-1249081 389-480
            Servicii de construcţii1934714722042179
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii39137-971981-61
            Servicii financiare120142-211267354
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale34363-32933381-347
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 5216029181 766870895
            Alte servicii pentru afaceri1 8131 4833301 8941 481413
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale353063031-1
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte4058-171524-8
    Venituri primare1 1323 860-2 7282 1804 347-2 164
        Remunerarea salariaţilor3293129945835425
        Venituri din investiţii3033 726-3 4242644 193-3 929
            Venituri din investiţii directe522 692-2 641183 322-3 304
            Venituri din investiţii de portofoliu68579-51080547-466
            Venituri din alte investiţii23454-43238323-284
            Venituri din active de rezervă160-160126-126
        Alte venituri primare5001023981 4591211 339
    Venituri secundare2 4831 3421 1421 845952894
        Administraţia publică943757186379800-421
        Alte sectoare1 5415849571 4661521 314
2. CONTUL DE CAPITAL2 616492 56741510406
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse91207012410114
    Transferuri de capital2 524282 4972920292
        Administraţia publică2 52202 5222910291
        Alte sectoare028-27101
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR2 2937831 5103 5073 605-98
    Investiţii directe3712 364-1 9931021 930-1 827
        Participaţii la capital -31 691-1 69302 179-2 179
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor-3949-953-893-893
            Reinvestirea profiturilor-741-741-1 285-1 285
        Instrumente de natura datoriei372672-299102-247351
    Investiţii de portofoliu99-3214184432 045-1 601
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii110-426537204-225430
            Participaţii la capital78-3311092-114205
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii35-392427114-111225
        Instrumente de natura datoriei-12105-1192392 269-2 030
            Termen scurt117424-2347
            Termen lung-2397-1212142 292-2 079
    Derivate financiare18018-220-22
    Alte investiţii2 031-1 2603 2911 389-3701 759
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite1 304-1 9663 271845-2651 110
            Termen scurt1 176-6811 856754550202
            Termen lung129-1 2861 41592-814908
        Împrumuturi84-27235477-9721 050
            Termen scurt538-3116-448464
            Termen lung76-31038661-521585
        Credite comerciale şi avansuri642953-309421869-448
            Termen scurt653948-294386866-480
            Termen lung-117-1637632
        Alte creanţe / angajamente externe026-2645-347
            Termen scurt027-2545-146
            Termen lung0-10000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-225--2251 594-1 594

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.