Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - septembrie)* 2017 (ianuarie - septembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT58 14861 034-2 88463 38467 575-4 191
    Bunuri şi servicii51 90452 612-71157 49259 861-2 368
        Bunuri 38 71245 199-6 48842 43050 618-8 187
            Mărfuri generale38 72645 199-6 47142 47650 618-8 141
            Merchanting - export net-14--14-47--47
                Merchanting - bunuri achiziţionate -213--213-262--262
                Merchanting - bunuri vândute 198-198215-215
        Servicii13 1917 4165 77715 0619 2435 818
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 9511441 8082 1731372 035
            Servicii de întreţinere şi reparaţii212185262272226
            Servicii de transport4 0791 3892 6904 4951 8412 659
            Turism / Călătorii1 1881 425-2371 7362 354-619
            Servicii de construcţii2898020933364269
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii51189-13928130-101
            Servicii financiare186204-1818910286
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale46529-48145572-529
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 3719351 4362 7611 3721 389
            Alte servicii pentru afaceri2 7162 2045123 0002 349651
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale474715263-10
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte5887-271937-19
    Venituri primare2 2196 392-4 1722 7536 365-3 610
        Remunerarea salariaţilor5145146666754613
        Venituri din investiţii4466 183-5 7364056 141-5 735
            Venituri din investiţii directe904 734-4 644254 761-4 738
            Venituri din investiţii de portofoliu109884-774132871-737
            Venituri din alte investiţii23564-54255510-454
            Venituri din active de rezervă224-224194-194
        Alte venituri primare1 2591591 1021 6821691 513
    Venituri secundare4 0242 0281 9963 1391 3481 789
        Administraţia publică1 4431 1183237391 121-380
        Alte sectoare2 5849101 6722 3992282 169
2. CONTUL DE CAPITAL3 8741383 73586013850
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse1323010218713175
    Transferuri de capital3 7411083 6346730673
        Administraţia publică3 73703 7376570657
        Alte sectoare2108-10516016
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR5 1772 6602 5192 9564 819-1 863
    Investiţii directe6543 939-3 280-243 320-3 343
        Participaţii la capital 302 619-2 59103 237-3 237
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor571 301-1 24301 629-1 629
            Reinvestirea profiturilor-271 318-1 345-1 606-1 606
        Instrumente de natura datoriei6261 319-692-2484-107
    Investiţii de portofoliu222390-1735292 487-1 957
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii140-483624222-88312
            Participaţii la capital89-10991213090
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii54-472525103-118220
        Instrumente de natura datoriei80874-7963082 576-2 267
            Termen scurt-1986-10516-3149
            Termen lung100787-6892902 606-2 318
    Derivate financiare42042-220-22
    Alte investiţii2 782-1 6704 4512 469-9903 457
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite1 839-2 3194 1591 632-9832 615
            Termen scurt1 728-9512 6761 4621271 335
            Termen lung113-1 3701 482171-1 1091 281
        Împrumuturi127-9601 085272-1 1691 442
            Termen scurt-13-3624103-375477
            Termen lung138-9241 062171-793966
        Credite comerciale şi avansuri752967-2135611 107-546
            Termen scurt780986-2055271 029-501
            Termen lung-29-17-93277-46
        Alte creanţe / angajamente externe62642-579257-56
            Termen scurt62643-579290-88
            Termen lung0-100-3231
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 477-1 4771-1

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.