Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - februarie)* 2018 (ianuarie - februarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT13 30113 373-7214 95515 126-172
    Bunuri şi servicii11 84511 8073813 27513 676-401
        Bunuri 8 88810 044-1 1559 92011 510-1 589
            Mărfuri generale8 88210 044-1 1619 93811 510-1 572
            Merchanting - export net6-6-17--17
                Merchanting - bunuri achiziţionate -39--39-54--54
                Merchanting - bunuri vândute 44-4437-37
        Servicii2 9571 7641 1943 3562 1661 188
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor4433340945631424
            Servicii de întreţinere şi reparaţii4447-3625210
            Servicii de transport8673515161 003427576
            Turism / Călătorii313395-83306489-183
            Servicii de construcţii671058731360
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii534-28623-16
            Servicii financiare421922542728
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale13118-10510143-133
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale555283272658369289
            Alte servicii pentru afaceri595454141713571142
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale911-21114-3
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte58-348-5
    Venituri primare1 0831 256-1721 2961 125170
        Remunerarea salariaţilor106129413916122
        Venituri din investiţii681 205-1 138711 072-1 001
            Venituri din investiţii directe6978-9727873-866
            Venituri din investiţii de portofoliu18154-13417135-118
            Venituri din alte investiţii373-70666-59
            Venituri din active de rezervă40-4041-41
        Alte venituri primare910398711 086371 049
    Venituri secundare3733116238432559
        Administraţia publică35252-21724279-255
        Alte sectoare3385927936046314
2. CONTUL DE CAPITAL44441941083
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse42438741064
    Transferuri de capital30319019
        Administraţia publică30319019
        Alte sectoare------
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 0267292963 0662 469598
    Investiţii directe2121 028-8164760-756
        Participaţii la capital 0875-87537592-555
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0388-38837137-100
            Reinvestirea profiturilor-487-487-455-455
        Instrumente de natura datoriei21215459-32168-200
    Investiţii de portofoliu142-327469-241 711-1 734
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii36-3368-95-972
            Participaţii la capital6-343913-3447
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii30129-108-63-45
        Instrumente de natura datoriei107-294401721 808-1 736
            Termen scurt1434-19116-29144
            Termen lung92-328419-451 836-1 881
    Derivate financiare-110-1143043
    Alte investiţii470274431 314-21 316
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-10-0
        Numerar şi depozite205-310515840-23864
            Termen scurt225123103867410457
            Termen lung-20-431412-27-434406
        Împrumuturi352410-19-120101
            Termen scurt-22-20718524-5982
            Termen lung57231-175-43-6117
        Credite comerciale şi avansuri247314-68499174325
            Termen scurt236314-7766170-104
            Termen lung102104324428
        Alte creanţe / angajamente externe-16-1-15-6-3428
            Termen scurt-16-1-15-6-3226
            Termen lung0000-22
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă210-2101 730-1 730

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.