Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - octombrie)* 2018 (ianuarie - octombrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT71 42776 694-5 26676 86984 861-7 991
    Bunuri şi servicii64 88167 487-2 60870 47175 314-4 844
        Bunuri 47 77757 302-9 52652 20863 776-11 567
            Mărfuri generale47 76657 302-9 53752 19463 776-11 582
            Merchanting - export net9-913-13
                Merchanting - bunuri achiziţionate -218--218-293--293
                Merchanting - bunuri vândute 227-227306-306
        Servicii17 10510 1846 91918 26411 5406 724
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 4271522 2742 3551492 205
            Servicii de întreţinere şi reparaţii265252152492419
            Servicii de transport5 1391 9463 1935 4102 3193 092
            Turism / Călătorii1 8972 545-6491 9793 038-1 059
            Servicii de construcţii3767230135665287
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii32173-14028169-143
            Servicii financiare2331389526818781
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale54643-58960653-593
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 2061 5041 7043 7531 6352 120
            Alte servicii pentru afaceri3 3972 6457533 7403 005735
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale5973-136275-11
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2043-2415-1
    Venituri primare2 9397 633-4 6913 0557 915-4 860
        Remunerarea salariaţilor7765172589582810
        Venituri din investiţii3827 392-7 0114117 635-7 226
            Venituri din investiţii directe515 972-5 921436 131-6 086
            Venituri din investiţii de portofoliu99867-770116976-859
            Venituri din alte investiţii18553-53236528-494
            Venituri din active de rezervă216-216214-214
        Alte venituri primare1 7821891 5931 7531981 553
    Venituri secundare3 6081 5752 0313 3441 6291 715
        Administraţia publică7601 229-4695561 233-676
        Alte sectoare2 8473462 5012 7883972 392
2. CONTUL DE CAPITAL1 209121 1961 444271 418
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse2201220861427588
    Transferuri de capital98909898300830
        Administraţia publică97109718290829
        Alte sectoare17017000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 0057 001-2 9952 4497 044-4 598
    Investiţii directe-354 189-4 2236955 243-4 549
        Participaţii la capital 3203 595-3 272423 569-3 527
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor3591 663-1 305421 310-1 267
            Reinvestirea profiturilor-301 932-1 965-2 259-2 259
        Instrumente de natura datoriei-358593-9536531 675-1 023
    Investiţii de portofoliu5133 309-2 7983073 071-2 762
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii119-18136-73-206131
            Participaţii la capital1593-7942-66108
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii104-111214-117-13923
        Instrumente de natura datoriei3963 329-2 9323833 277-2 894
            Termen scurt18-3050222-64286
            Termen lung3773 359-2 9831613 340-3 179
    Derivate financiare-120-1280080
    Alte investiţii2 989-4983 4882 963-1 2694 234
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-18-8
        Numerar şi depozite2 291-1 0283 3221 457-8082 264
            Termen scurt2 1182221 8971 254-241 278
            Termen lung174-1 2491 424202-784985
        Împrumuturi91-9791 07150-1 7601 808
            Termen scurt-64-429365126269-142
            Termen lung156-551706-75-2 0281 952
        Credite comerciale şi avansuri6051 477-8751 4661 326139
            Termen scurt6521 419-7684971 318-821
            Termen lung-5060-1079717961
        Alte creanţe / angajamente externe-131-33-15-2911
            Termen scurt-150-50-16-238
            Termen lung0-19160-33
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă549-549-1 595--1 595

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.