Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - martie)* 2017 (ianuarie - martie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT18 55618 871-31420 84821 539-690
    Bunuri şi servicii16 66716 717-5018 91119 261-348
        Bunuri 12 50714 380-1 87314 07416 227-2 152
            Mărfuri generale12 52614 380-1 85414 08516 227-2 142
            Merchanting - export net-18--18-10--10
                Merchanting - bunuri achiziţionate -86--86-76--76
                Merchanting - bunuri vândute 68-6867-67
        Servicii4 1602 3371 8224 8373 0341 803
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor6354858771956664
            Servicii de întreţinere şi reparaţii70571384831
            Servicii de transport1 2744338401 511560951
            Turism / Călătorii349393-45393642-249
            Servicii de construcţii9419761072482
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii2679-511647-31
            Servicii financiare5965-5624318
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale17154-13717188-170
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale720304416861479382
            Alte servicii pentru afaceri8807441361 037881156
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1412219154
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2230-91215-3
    Venituri primare5781 400-8211 2081 788-581
        Remunerarea salariaţilor167915919112177
        Venituri din investiţii1401 340-1 2011051 721-1 616
            Venituri din investiţii directe18908-89161 340-1 334
            Venituri din investiţii de portofoliu35225-19028232-203
            Venituri din alte investiţii5206-20212149-139
            Venituri din active de rezervă82-8261-61
        Alte venituri primare2704922191255858
    Venituri secundare1 310753557730491240
        Administraţia publică57147596169416-248
        Alte sectoare74027846156274487
2. CONTUL DE CAPITAL1 341311 31019815184
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse551738641548
    Transferuri de capital1 286141 2721350135
        Administraţia publică1 28501 2851350135
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 145751 0711 9701 481490
    Investiţii directe2311 082-8513691 442-1 073
        Participaţii la capital 2839-83701 258-1 258
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor2577-577-496-496
            Reinvestirea profiturilor-261-261-762-762
        Instrumente de natura datoriei229243-13369185184
    Investiţii de portofoliu1548172170354-184
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii76-45453072-88160
            Participaţii la capital81-11119211-4353
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-4-34233863-45108
        Instrumente de natura datoriei79536-45898442-344
            Termen scurt1109-212
            Termen lung78534-45788445-357
    Derivate financiare909-170-17
    Alte investiţii1 403-1 0892 492928-3161 243
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite963-1 1932 157389-368757
            Termen scurt928-4791 40737422353
            Termen lung35-71575015-388404
        Împrumuturi14-29130427-413440
            Termen scurt-14-2714-21-205185
            Termen lung27-26429148-207254
        Credite comerciale şi avansuri3853681952547748
            Termen scurt371364752848345
            Termen lung15511-3-63
        Alte creanţe / angajamente externe392811-14-13-2
            Termen scurt392811-14-13-2
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-652--652520-520

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.