Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - iulie)* 2018 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT49 27653 438-4 16253 45458 265-4 810
    Bunuri şi servicii44 62846 126-1 49948 89951 652-2 755
        Bunuri 32 90738 997-6 08936 42243 510-7 091
            Mărfuri generale32 89638 997-6 10136 40843 510-7 104
            Merchanting - export net11-1113-13
                Merchanting - bunuri achiziţionate -156--156-182--182
                Merchanting - bunuri vândute 166-166195-195
        Servicii11 7207 1314 59112 4778 1414 334
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 7041081 5931 6191101 509
            Servicii de întreţinere şi reparaţii183170141841795
            Servicii de transport3 5231 4272 0983 7231 6992 024
            Turism / Călătorii1 2161 667-4521 2311 991-761
            Servicii de construcţii2585120926449213
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii22120-9720124-104
            Servicii financiare162748720588117
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale38453-41741475-433
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 1971 1081 0882 5641 2421 322
            Alte servicii pentru afaceri2 3621 8714912 5852 132452
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4250-83746-10
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1530-1616-1
    Venituri primare2 3086 153-3 8422 4985 521-3 024
        Remunerarea salariaţilor5103947150354446
        Venituri din investiţii2645 980-5 7162785 325-5 049
            Venituri din investiţii directe214 891-4 868274 192-4 163
            Venituri din investiţii de portofoliu74680-60482779-699
            Venituri din alte investiţii20409-38919353-334
            Venituri din active de rezervă148-148147-147
        Alte venituri primare1 5371351 4021 7211421 579
    Venituri secundare2 3411 1601 1802 0591 091966
        Administraţia publică407924-517402852-449
        Alte sectoare1 9342371 6981 6552401 416
2. CONTUL DE CAPITAL561955496621943
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse144913638521362
    Transferuri de capital41704175790579
        Administraţia publică40104015790579
        Alte sectoare16016000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 0455 350-1 3061 3033 766-2 463
    Investiţii directe1052 372-2 2687933 062-2 269
        Participaţii la capital 02 583-2 583422 178-2 136
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor01 021-1 02142782-740
            Reinvestirea profiturilor-1 560-1 560-1 397-1 397
        Instrumente de natura datoriei105-210315751884-134
    Investiţii de portofoliu4181 985-1 5661351 395-1 260
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii154-260414-159-22567
            Participaţii la capital57-138194-52-10856
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii98-122219-108-1169
        Instrumente de natura datoriei2652 245-1 9792941 620-1 326
            Termen scurt29-838190-33223
            Termen lung2352 253-2 0191041 652-1 550
    Derivate financiare-150-1575075
    Alte investiţii2 3229911 3302 595-6923 287
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-18-8
        Numerar şi depozite1 748-5372 2851 419-8782 297
            Termen scurt1 5714461 1251 265-761 342
            Termen lung177-9821 161153-802954
        Împrumuturi72-210283-56-1 3091 253
            Termen scurt-62-41735619138-118
            Termen lung135207-72-75-1 4471 372
        Credite comerciale şi avansuri5071 330-8251 2341 117116
            Termen scurt5211 276-7558071 100-295
            Termen lung-1654-6742718411
        Alte creanţe / angajamente externe-4409-415-12376-389
            Termen scurt-3410-414-12378-391
            Termen lung0-100-33
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 212-1 212-2 294--2 294

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.