Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2015 2016
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT73 79675 741-1 94477 58581 704-4 118
    Bunuri şi servicii65 74266 744-1 00069 73171 473-1 744
        Bunuri 49 09956 894-7 79452 10161 401-9 300
            Mărfuri generale49 08756 894-7 80252 12161 401-9 279
            Merchanting - export net10-10-19--19
                Merchanting - bunuri achiziţionate -231--231-285--285
                Merchanting - bunuri vândute 242-242266-266
        Servicii16 6439 8476 79617 63110 0737 557
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 5671732 3962 6281912 438
            Servicii de întreţinere şi reparaţii275299-2628025424
            Servicii de transport5 2021 7953 4075 4781 8923 585
            Turism / Călătorii1 5431 855-3111 5601 923-361
            Servicii de construcţii374114258386112274
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii75220-14360236-176
            Servicii financiare235296-63246359-109
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale81728-65161705-641
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 6921 1931 4973 1771 2871 888
            Alte servicii pentru afaceri3 4532 9924623 6262 956669
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale7050215963-3
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte75127-536799-28
    Venituri primare2 3536 092-3 7372 7577 584-4 827
        Remunerarea salariaţilor6064556070363639
        Venituri din investiţii3125 902-5 5905357 306-6 771
            Venituri din investiţii directe-363 781-3 814635 476-5 415
            Venituri din investiţii de portofoliu1071 017-9091501 110-960
            Venituri din alte investiţii501 105-1 05544721-680
            Venituri din active de rezervă188-188282-282
        Alte venituri primare1 4361441 2931 5182121 307
    Venituri secundare5 7002 9072 7945 0962 6462 449
        Administraţia publică1 8661 7161491 6721 526147
        Alte sectoare3 8341 1902 6443 4251 1192 306
2. CONTUL DE CAPITAL4 0131113 9004 4121664 244
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse2324818218538146
    Transferuri de capital3 780623 7194 2241284 098
        Administraţia publică3 29713 2964 22204 222
        Alte sectoare482614230128-127
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 540-7412 2794 9102 7962 113
    Investiţii directe9293 885-2 9559414 805-3 865
        Participaţii la capital -1403 590-3 732503 895-3 845
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor93 081-3 073502 338-2 289
            Reinvestirea profiturilor-144511-659-1 557-1 557
        Instrumente de natura datoriei1 071294775889908-18
    Investiţii de portofoliu302306-43631 552-1 195
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii184327-147136-190327
            Participaţii la capital-28-1-2699282-183
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii211329-12040-472511
        Instrumente de natura datoriei117-241392241 744-1 520
            Termen scurt-3-182178-2178-100
            Termen lung121157-372471 664-1 419
    Derivate financiare-240-2429029
    Alte investiţii933-4 9295 8631 320-3 5634 883
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu12-121-1
        Numerar şi depozite601-1 7442 344499-3 0933 592
            Termen scurt5891 369-777365-1 3341 698
            Termen lung12-3 1103 122133-1 7611 895
        Împrumuturi264-3 1803 44583-1 3631 445
            Termen scurt177406-22923-98122
            Termen lung87-3 5863 67260-1 2631 326
        Credite comerciale şi avansuri-27217-289716903-187
            Termen scurt-197112-309762932-172
            Termen lung-74-9422-46-27-19
        Alte creanţe / angajamente externe327-2334921-729
            Termen scurt147-2217123-528
            Termen lung178-21790-10
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-600--6002 259-2 259

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.